Результаты Open rating chess tournament Kislovodsk 2012

Результаты     Open  rating  chess tournament Kislovodsk 2012

 

М    Name                   rat.    tot    Rc    N    W    W-We    Buch.    PS    B.-H.
1    Beglaryan A.     2121    8    1998    8    7,5    +2.14    43,5    42    34
2    Sakhvadze  G.    2082    7    2007    7    5    +0.80    44,5    36,5    33
3    Nikishin, S.    2054    6,5    1990    7    4,5    +0.37    43,5    28,5    33
4    Popov, A.    2065    5,5    2016    6    3    -0.42    49    29,5    37
5    Vodolazhenko  N.    1921    5    2068    6    2    +0.20    47,5    29    35,5
6    Abdulaev A.    0 *    5    1972    5    1,5    1823    37    20,5    27
7    Magomedov M.    0 *    4,5    1970    8    4    1970    45    24    34,5
8    Badalyan V.    0 *    4,5    1969    6    3    1969    38    22    29
9    Stepanov A.    1916    4,5    1975    5    2    -0.10    36,5    22    29,5
10    Rasulov, A.    0 *    4,5    1895    5    2,5    1895    32,5    15,5    25,5
11    Karabashev, S.    2087    4    1967    7    3,5    -1.12    44    24    33,5
12    Popov  Kh.    2001    4    1993    6    2    -1.06    43    25    33
13    Gerliani, R.    1920    4    1902    5    2,5    -0.15    39,5    21,5    29
14    Dzhavathanov  M.    1800    4    1958    5    1    -0.45    39,5    15    30,5
15    Bilyk, E.    1852    3    2037    5    2    +0.70    43,5    17    33
16    Egorov, V.    1820    3    1936    3    0    -1.02    34,5    14    27,5
17    Karapetyan G.    0 *    2,5    1884    4    1    1691    34    8    27
18    Khamelovsky, A.    0 *    1,5    1887    3    0,5    1614    34    11    27


Comments are closed.