Рейтинговые изменения открытого шахматного турнира «Kislovodsk 2012» после 8-го тура

Рейтинговые изменения открытого шахматного турнира
«Kislovodsk 2012»

1    Beglaryan A.    2121    7,5    2442    1998    7,5    2,14
2    Sakhvadze  G.    2082    6    2165    2007    5    0,8
3    Nikishin, S.    2054    5,5    2058    2001    3,5    0,08
4    Vodolazhenko  N.    1921    5    1999    2071    2    0,5
5    Popov, A.    2065    4,5    2016    2016    3    -0,42
6    Magomedov M.    0 *    4,5    2004    1954    4    0,5
7    Abdulaev A.    0 *    4,5    1742    1935    1    1742
8    Karabashev, S.    2087    4    1967    1967    3,5    -1,12
9    Gerliani, R.    1920    4    1902    1902    2,5    -0,15
10    Stepanov A.    1916    4    1881    1968    1,5    -0,22
11    Popov  Kh.    2001    3,5    1859    2008    1,5    -0,95
12    Badalyan V.    0 *    3,5    1920    1992    2    1920
13    Rasulov, Abd.    0 *    3,5    1760    1847    1,5    1760
14    Bilyk, Evgeny    1852    3    1965    2037    2    0,7
15    Egorov, Valery    1820    3    1201    1936    0    -1,02
16    Dzhavathanov  M.    1800    3    1718    1958    1    -0,45
17    Khamelovsky, A.    0 *    1,5    1614    1887    0,5    1614
18    Karapetyan G.    0 *    1,5    1171    1906    0    1171


Comments are closed.